Jak se šampaňské vyrábí?

Asi by bylo přesnější napsat spíše jak „vzniká“ nebo „se připravuje“. Přece jenom to není výrobek z továrny, ale jeho finální kvalita závisí na spoustě faktorů a především na osobě vinaře. Na každé správné stránce o šampaňském se o postupu jak šampaňské vzniká píše na předních místech a tak zkusíme toto pravidlo dodržet. Pokud navštívíte vinaře poprvé, dostane se Vám podrobného popisu technologie výroby, kterou při dalších návštěvách jen dolaďujete. Nikde to samozřejmě není stoprocentně úplné, každý vinař používá různé poměry odrůd, případně dodává něco archivního vína a podobně. K jednotlivým částem procesu se v budoucnu určitě dostaneme podrobněji, teď tedy alespoň krátce.

Po sklizni, která je obvykle během září či začátkem října, se hrozny lisují. Vylisovaná šťáva je stáčena do zpravidla nerezových tanků (někteří producenti používají stále dubové sudy), kde potom probíhá tzv. první fermentace (kvašení). Zhruba v březnu/dubnu nastává důležitá fáze, během které se šťáva míchá a utváří se tak charakter vína. Pak se víno lahvuje, přidává se cukr a kvasinky. V lahvi poté probíhá druhá fermentace. Víno zůstává ležet ve sklepě dle zákona minimálně 15 měsíců, ale obvykle je to výrazně delší dobu. Po uplynutí této doby dochází k postupnému odkalování vína, kdy se během pravidelného otáčení vinná sedlina postupně usazuje v hrdle láhve. Když je tento proces u konce, hrdlo láhve se ve speciálním zařízení zamrazí, zmrzlá sedlina se odstřelí a do lahve se dolije dozážní likér (víno a cukr). Pak už zbývá pouze zazátkovat, opatřit etiketou a víno může cestovat k zákazníkům.